Datablad til alle våre kjemiske produkter finner du på følgende link:

HMS-Datablad Eco Online (skriv inn som firmanavn: Gunnar Hagen)

HMS-Datablad Euro-Leder

Gunnar Hagen AS
Kjeller vest 3 bygg 2
Kjeller 2007

Tlf. 63 87 36 20
Faks 63 87 76 06
post@gunnarhagen.no